banner

Ayahuasca


Ayahuasca języku Quechua "liana duszy" lub "pnącze dusz" jest to napój od tysięcy lat używany przez południowoamerykańskich indian w celach leczniczych. Według dostępnych powszechnie informacji Ayahuaska składa się z dwóch substancji: DMT zawartego w roślinach z gatunków (Psychotria viridis,Diplopterys cabrerana, Acacia sp.,lub Mimosa sp.) oraz inhibitora (MAO, MAOi), czyli harmaliny zawartej w nasionach Banisteriopsis caapi lub ruty stepowej (Peganum harmala). Niektórzy szamani gotują wywar z liści pomarańczy, lub akacji traktując je jako pierwszy składnik. W rzeczywistości jest to tylko część jej składu, a ze względu na uwarunkowania prawne niektórych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, stosowane rośliny i zioła często są dodawane przez szamanów intuicyjnie.

Nauka: Działanie wywaru obserwuje się w zależności od podanej ilości i masy ciała w przedziale od 1 do 8 godzin. Wbrew powszechnym obawom wywar nie pozbawia świadomości i nie uzależnia. Substancja DMT jest naturalnie wydzielana przez szyszynkę w mózgu w fazie głębokiego snu REM i naturalnie rozkłada się nie pozostawiając w organizmie żadnych śladów. Na podstawie wieloletnich badań laboratoryjnych nad Ayahuaską i Ibogainą przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych opublikowanych w czerwcu 2013 przez "Current Drug Abuse Reviews" stwierdzono wysoką skuteczność w walce z nałogami i uzależnieniem od narkotyków. Wstępne, aktualne badania sugerują, że w przypadku podawania Ayahuaski w terapiach, może ona pomóc zmniejszyć zużycie substancji toksycznych promując jednocześnie osobisty rozwój jednostki.

Ezoteryka: Podczas ceremonii ayahuaskę pije zarówno pacjent, jak i szaman. Obaj doświadczają wizji, w których pojawiają się informacje, jak ma przebiegać kuracja. Wierzenia wiążą praktykę z możliwością transcendentalnego wglądu dla wykrywania klątw i uroków będących przyczynami chorób. Stosowanie ayahuaski w celach magicznych znane jest od tysięcy lat jako narzędzie pozwalające na wyjście poza granice świata myśli i emocji, otwierające na wewnętrzną mądrość. Malowidła ayahuaskowych wizji i pojawiających się wzorów przypominają fraktale Mandelbrota i budowę DNA.

Medytacja: Praca z ayahuaską w obecności doświadczonego opiekuna pozwala pacjentowi powoli i bezpiecznie zapuścić sondę uważności w przestrzenie podświadomych programów. Są to często nieuświadomione schematy nawykowe będące przyczyną problemów życiowych i zdrowotnych mające swój azyl w miejscu niedostępnym dla powszechnie stosowanej medycyny i postrzegania zmysłowego. Prowadzi to do uwolnienia, utrzymania stanu równowagi i spokoju oraz wzrostu kreatywności.

Polish Polish Polish

Badania przy użyciu odczytów elektroencefalograficznych (EEG) na użytkownikach Ayahuaski pokazały, że jej użytkowanie jest porównywalne do głębokiej medytacji w neutralnym stanie świadomości. Osoby te nawet po wielu dniach od zażycia mikstury wykazują zwiększoną tendencję i łatwość w czerpaniu informacji z podświadomości.

DIETA PRZYGOTOWUJĄCA

Zdrowa i czysta dieta ma znaczący wpływ na jakość doświadczenia. Zaleca się więc stosowanie lekkostrawnych, odżywczych posiłków. Należy całkowicie wykluczyć potrawy i substancje wchodzące w interakcję ze składnikami ayahuaski: alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, antydepresanty, środki antyalergiczne, syropy i inne leki bez konsultacji medycznej.

Zaleca się unikanie:

 • potraw tłustych i smażonych,
 • produktów fermentowanych,
 • ostrych przypraw,
 • nadmiaru soli,
 • serów pleśniowych,
 • serów żółtych długodojrzewających,
 • sosu sojowego,
 • jogurtów, maślanek, kefirów,
 • słodyczy,
 • napoi gazowanych,
 • substancji psychoaktywnych,
 • kontaktów seksualnych (minimum tydzień przed ceremonią),
 • suplementów zawierających inhibitory MAO (w przypadku wątpliwości skontaktuj się ze swoim lekarzem w celu możliwości dopuszczenia do ceremonii).
PolishPolish
Substancje i leki, które wchodzą w reakcje z inhibitorem MAO:
pdf pdf

AYAHUASCA I MÓZG

Farmakolog Dr Jordi Riba wraz ze swoim zespołem zbadał aktywność mózgową podczas działania Ayahuaski i odkrył ciekawe zależności:
Ayahuaska sprawia, że hiperaktywna staje się najbardziej rozwinięta kora nowa (neocortex), część mózgu, która odpowiada za to, że jesteśmy ludźmi. Ta część mózgu sprawia, że spostrzegamy, kwestionujemy i podejmujemy decyzje. Ayahuaska również stymuluje/aktywuje ciało migdałowate, które jest jakby przechowalnią wczesnych emocjonalnych wspomnień, szczególnie najbardziej traumatycznych i znaczących w naszym życiu. Aktywuje również wyspę (insula) , która jest utożsamiana z naszymi funkcjami kognitywnymi, emocjami, świadomością, mostem pomiędzy impulsami emocjonalnymi i możliwościami decyzyjnymi. Co najciekawsze Ayahuaska hiperaktywuje część mózgu odpowiedzialną na przechowywanie całej naszej emocjonalnej pamięci i sprawia, że uwolnione zostają nawet dawno zatarte, ale znaczące wspomnienia. Ta hiperaktywacja pozwala na ponowne zrewidowanie dawnych ścieżek neuronalnych zapisów i tworzy nowe połączenia neuronowe, a co za tym idzie, stworzenie nowych ścieżek neurochemicznych. Często wiąże się to z przedefiniowaniem starych lęków, pojawianiem się nowych perspektyw i możliwości wyeliminowania problemu, który wcześniej wydawał się bardzo problematyczny do rozwiązania. Oznacza to, że Ayahuaska dosłownie tworzy nowe połączenia neuronowe w mózgu.

PolishPolishPolish

BADANIA NAUKOWE

„Wypiłem Ayahuaskę i poczułem, że podczas jednej nocy nauczyłem się i zrozumiałem o sobie więcej niż w poprzednich 20 latach” – lek. med. Jaques Mabit

Wyniki Projektu Hoasca – pierwszego formalnego badania psychiatrycznego dotyczącego Ayahuaski

Obiekt badań:       15 osób aktywnie uczestniczących w ceremoniach Ayahuaskowych podczas obrzędów UDV.
Grupa kontrolna:   15 osób dopasowanych do profilu obiektów badań, bez doświadczenia Ayahuaskowego i nie należące do UDV.
Metodologia:         Szczegółowa diagnostyka psychiatryczna (CIDI), testy osobowości (TPQ) oraz kwestionariusz HRS. Jednocześnie u obu grup badano                               aktywność płytkowych receptorów serotoninowych.

Wyniki: Długotrwałe używanie Ayahuaski w przypadku członków UDV przyniosło pozytywne zmiany w życiu każdego członka z grupy badawczej. Patologie i uzależnienia występujące przed przystąpieniem do zrytualizowanych ceremonii, zostały w toku praktyki uzdrowione. W testach osobowości znacznie lepiej, w porównaniu do grupy kontrolnej, wypadały osoby długotrwale stosujące Ayahuaskę. Charakteryzowali się większą innowacyjnością, refleksyjnością, lojalnością, stoickością i spokojem. Ponadto byli bardziej skromni, uporządkowani i wytrwali, a także plasowali się wyżej w pomiarach przydatności społecznej oraz dojrzałości emocjonalnej. Wyróżniali się znikomą szkodliwością społeczną, byli bardziej pewni siebie, zrelaksowani, towarzyscy, energiczni i beztroscy. Podstawowe testy neuropsychologiczne również wypadały na korzyść grupy badanej. Członkowie UDV odnosili znacznie wyższe wyniki w pomiarze koncentracji i pamięci krótkotrwałej.

Najnowsze badania dotyczące długotrwałego używania Ayahuaski Bouso JC, González D, Fondevila S, Cutchet M, Fernández X, et al. (2012)

Obiekt badań:       125 osób aktywnie przyjmujących Ayahuaskę.
Grupa kontrolna:   115 osób w ślepej próbie.
Metodologia:         Szczegółowa diagnostyka psychiatryczna. Badania wykonane na grupie dwóch wspólnot religijnych, po roku zostały powtórzone; Dodatkowe techniki wykorzystane na szeroką skalę;

Wyniki: Aktywni użytkownicy Ayahuaski plasowali się niżej w skali podatności psychopatologicznej. Odnotowano obniżoną tendencję do stanów depresyjnych, lękowych, wrogości, myśli paranoidalnych i fobii. Uzyskiwali tez niższą skłonność do zamartwiania się, nieśmiałości i przemęczenia. Użytkownicy ayahuaski wykazywali natomiast znacznie wyższą niż grupa kontrolna tendencje do odczuwania stanów: identyfikacji transpersonalnej (transpersonal identification), poczucia samozapomnienia (self-forgetfulness), świętości życia (sacredness of life), altruizmu, dobrego samopoczucia i posiadania misji życiowej. Autorzy utrzymują, że: “dane wskazują na ogólnie lepsze zdrowie psychiczne i bio-psycho-społeczne dostosowanie grupy używającej ayahuaski w stosunku do grupy kontrolnej”.

PolishPolishPolish

AYAHUASCA I BIOLOGIA MOLEKULARNA

Dr Jeremy Narby, antropolog i autor książki "Kosmiczny Wąż: DNA i pochodzenie wiedzy" próbuje rozwikłać zagadkę skąd u szamanów wiedza z zakresu biologii molekularnej i na czym polegają głębokie stany transowe, które umożliwiają płynną komunikację z naturą na poziomie energetycznym, molekularnym. Narby namówił trzech biologów molekularnych na wyprawę do amazońskiej dżungli celem spożycia Ayahuaski, silnego wywaru roślinnego umożliwiającego przenoszenie świadomości na poziom molekularny lub bezpośredni dostęp do pola informacyjnego DNA. Podczas stanu transowego wszyscy uzyskali odpowiedzi w dotyczące uprawianych przez nich dziedzin. Jedna z genetyczek stała się proteiną przelatującą nad długą nicią DNA, dzięki czemu zrozumiała znaczenie niekodującego DNA - RNA.

"Ujrzała badane przez siebie od dłuższego czasu sekwencje DNA znane jako "Wyspy CpG", występujące w pobliżu około 60% wszystkich ludzkich genów. Zauważyła strukturalną różnicę pomiędzy nimi a otaczającym je DNA i zrozumiała, że różnica ta zwiększała ich dostępność oraz sprawiała, że pełniły one funkcję "lądowiska" dla replikowanych protein, które przylegały do molekuły DNA i dokładnie kopiowały strukturę genetyczną".

W efekcie wszyscy biolodzy biorący udział w tym ciekawym eksperymencie byli żywo zainteresowani Ayahuaską jako środkiem umożliwiającym poznanie fundamentalnych praw przyrody i przełożeniu odkryć na pole rozwoju nauki.

Kiedy Dr Dennis McKenna, botanik i etnofarmakolog, wypił Ayahuaskę podczas ceremonii UDV stał się świadomą cząsteczką wody, znajdującą się w amazońskiej glebie. W tej postaci wessały go korzenie pnącza, następnie przeżył w liściach rośliny niezwykły proces fotosyntezy. Wspomina: „W jakiś sposób dotarło do mnie, zupełnie poza słowami, że pnącze Banisteriopsis stanowi ucieleśnienie roślinnej inteligencji, która obejmuje i pieści Ziemię”. Pod koniec wizji usłyszał przemawiający do niego głos: „Wy małpy myślicie, że wszystko kręci się wokół Was”.

Effects of a Psychedelic, Tropical Tea, Ayahuasca, on the EEG Activity of the Human Brain during a Shamanistic Ritual - MAPS Magazine, Spring 2001 By Erik Hoffmann, Jan M. Keppel Hesselink, Yatra-W.M. da Silveira Barbosa

TERAPIA UZALEŻNIEŃ:

Ze względu na silnie detoksykacyjne właściwości Ayahuasca i Iboga znajdują coraz większe zastosowanie w terapiach uzależnień od narkotyków. Pacjent najczęściej oczyszcza się przez wymioty, biegunkę, oraz pot, przy czym zalecane jest utrzymanie lekkostrawnej diety przez kilka dni przed i po ceremonii. Poniżej przedstawiamy prace naukowe mówiące o tym, że przyjmowanie Ayahuaski nie powoduje występowania objawów typowo występujących w uzależnieniach :

Takie objawy uzależnień to: kompulsywność, regularne, często i stereotypowe zachowanie nawykowe którego nie sposób przerwać, zabierające znaczną część czasu, oraz będące przyczyną problemów zdrowotnych i finansowych. To również zachowanie, którego trudno zaprzestać trwale i całkowicie, związane z wewnętrznym przymusem powracania do niego i które powoduje wystąpienie zespołu abstynencyjnego po odstawieniu substancji. W trakcie eksperymentów nie stwierdzono takich zachowań u pacjentów przyjmujących ayahuaskę. Badania mówią o pozytywnych efektach psychologicznych u osób przyjmujących ayahuaskę, w wyniku których stwiedzono wysoką jej skuteczność w leczeniu uzależnień z wyjątkiem uzależnienia od opiatów. Podobnie jak w przypadku psychoterapii, żeby osiągnąć pozytywne efekty pacjent musi posiadać pewien potencjał intelektualny. Nie wszycy ludzie kwalifikują się do psychoterapii i w związku z tym nie wszyscy odnoszą korzyści z jej stosowania.

Ceremonie obok oczyszczania fizycznego mają również na celu wprowadzenie pacjenta w stan głębokiego rozluźnienia w którym fale mózgowe przechodzą w stan Theta. To pozwala na wgląd w treści i programy wyparte do podświadomości, a co za tym idzie uwolnienie od przyczyny chorób mających w nich podłoże.AYAHUASCA W POLSCE

Ayahuasca w Polsce jest nielegalna, a jej posiadanie koliduje z obowiązującym prawem. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w warsztatach publikujemy informaje na temat pracy tylko w krajach, gdzie nie występuje konflikt z prawem. Apelujemy również o rozwagę w podejmowaniu decyzji udziału w takich spotkaniach, gdyż przede wszystkim liczy się nasze bezpieczeństwo.AYAHUASCA W EUROPIE

Ayahuasca jest dziś dostępna w wielu krajach Europy i UK. W sieci znajdujemy całą masę informacji na temat ceremonii i warsztatów z udziałem świętych roślin. Mogą one różnić się od siebie zarówno jakością prowadzonych warsztatów jak i samej medycyny. Niekiedy do Europy przylatują czerwonoskórzy szamani, co na ogół jest brane jako wyznacznik jakości a wcale takim być nie musi. Jakość ceremonii definiuje cała masa warunków, dlatego zanim podejmiemy decyzję dobrze jest się dowiedzieć więcej poznając „owoce pracy”. Warto jest przyjrzeć efektom terapii, czy jest należyta opieka i przeprowadzana integracja doświadczenia, która pozwala na uziemienie i uzyskanie prawidłowej równowagi psychofizycznej. Warto pamiętać, że ceremonia ayahuaski a picie ayahuaski to dwie różne rzeczy. Ayahuasca jest potężnym narzędziem pracy z umysłem i podświadomością, która ma wpływ na nasze zdrowie i życie, więc w zależności od warunków w jakich z nią pracujemy możemy się spodziewać efektów.

Po pierwsze -bezpieczeństwo. Nigdy nie wiemy jak nasze ciało zareaguje. Dlatego bardzo ważne jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni w której od początku do końca procesu będzie przy nas doświadczony opiekun. W większości tradycji w szamani prowadzą ceremonie używając wywarów z roślin i pieśni icaro. Śpiew jest nie tylko sposobem nawigacji doświadczeniem, ale również wyrażania duszy, przekazaniem wewnętrznej wibracji. W szamaniźmie pojawiają się opinie o dualnym świecie dobra i zła, gdzie toczy się nieustanna walka ścierających się energii. Są też tzw. szamani niedualni, którzy wykraczają poza uwarunkowania dobra i zła, w stwierdzeniu, iż jedyna walka to iluzja jaka toczy się w naszym umyśle. Wreszcie tacy, którzy kierują swoje posłannictwo ku prostocie. W takich ośrodkach nauka, filozofia i ezoteryka łączą się w stwierdzeniu, że prawdziwy szaman jest w nas samych, że każdy nosi w sobie inteligentną, żywą matrycę informacji. Fundamentem takich spotkań są konsultacje na których od samego początku pacjenci informowani są na czym polega praca z umysłem i jak radzić sobie z trudnymi doświadczeniami, które paradoksalnie przynoszą największe wartości terapeutyczne, pod warunkiem, że są prawidłowo zidentyfikowane. W innych przypadkach pojawiające się wizje mogą być interpretowane przez nas jako ataki z zewnątrz, a gdy są dodatkowo popularyzowane przez otoczenie, mogą doprowadzić do pogłębienia negatywnych schematów. Osoby nieświadome własnego procesu, pozbawione profesjonalnej opieki, mogą nieumiejętnie interpretować treści wypływające z podświadomości. Wtedy może nastąpić tzw. ponowne ich wyparcie i pogłębienie problemu. Dlatego wybierając miejsce spotkania ze swoim wnętrzem warto jest posłuchać opinii osób, które taką podróż odbyły i którym ona faktycznie pomogła. Ogólnie stosowana praktyka w pracy z ayahuaską to: medytacja, skupienie na oddechu, obserwacja i akceptacja.RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI DOŚWIADCZENIAMI

Bad trip (czyli nieprzyjemne doświadczenie) – określenie na przerażające lub trudne doświadczenia po zażyciu substancji psychoaktywnej, głównie psychodelików. Przejawia się jako halucynacje, urojenia oraz napady lękowe różnego stopnia. W pracy z Ayahuaską dotyka głównie uczestników nie posiadających doświadczenia, przystępujących do terapii bez prawidłowego przygotowania warunków otoczenia oraz intencji (nastawienia). Pod okiem profesjonalnego zespołu takie doświadczenie pozwala sięgnąć głęboko skrywanej w podświadomości przyczyny problemów. Podstawowym elementem prawidłowo wykonanej terapii jest poinformowanie pacjenta, że trudne doświadczenia są sygnałem wskazującym przestrzeń psychiki wymagającą akceptacji, uwagi i uzdrowienia. Tylko świadomie wykonana praca przynosi skutki terapeutyczne, w przeciwnym wypadku negatywne symptomy mogą się nawet nasilić. Dlatego profesjonalna terapia informująca pacjentów czym jest i jak sobie radzić z fenomenem „bad tripu” stanowi o skuteczności terapii.